Aaruplægernes værdigrundlag

Klinikkens læger og personale har det som mål, at enhver patient vil få en ligeværdig, kvalitetsikret og evidensbaseret udredning og behandling,der til enhver tid følger nationale retningslinjer.

Vi vil til enhver tid gå i dialog med vores patienter og igennem grundig information give vedkommende det bedste grundlag for, at tage vare på eget helbred.

Vores rådgivning vil have som mål, at have en høj etik, medmenneskelighed,ærlighed og optimal faglighed. 

Vi vil respektere vores patienters holdninger og valg, men vil i enhver sammenhæng søge det bedste for den enkelte med udgangspunkt i vores medicinske faglighed.

Vi er åbne for ros og ris og vil altid give disse en grundig refleksion med respekt.