Øjenbetændelse/conjunctivitis.

Fakta

  • Øjenbetændelse er en betændelsestilstand i øjets slimhinde, som oftest skyldes bakterier eller virus
  • Tilstanden er karakteriseret af rødme, irritation og tendens til at øjnene klistrer til med pus. I de fleste tilfælde går betændelsen over af sig selv, men når der er mistanke om, at infektionen skyldes bakterier, kan der behandles med antibiotiske øjendråber
  • Børn skal kun holdes hjemme fra daginstitution, hvis der er meget pusdannelse

Hvad er øjenbetændelse?

Øjenbetændelse er en betændelsestilstand i øjets slimhinde, som oftest skyldes bakterier eller virus

Hvorfor får man øjenbetændelse?

Øjenbetændelse skyldes virus eller bakterier, som overføres ved direkte kontakt fra en smittet person, f.eks. med hænderne. Øjenbetændelse starter som regel i det ene øje, men spreder sig hurtigt til det andet. Tilstanden er meget smitsom og forekommer især, hvor mange mennesker færdes tæt, f.eks. i daginstitutioner.

Hvad er symptomerne på øjenbetændelse?

Tilstanden begynder typisk med rødme, kløe og tåreflod, og øjnene er klistrede, når man vågner om morgenen. Øjenbetændelse starter som regel i det ene øje, men spreder sig hurtigt til det andet.

Hvordan stilles diagnosen?

Sygehistorien er typisk, og i de fleste tilfælde kan diagnosen stilles ved et hurtigt kig på øjet. Der ses typisk rødme og pus, og øjenlågene kan være sammenklistrede.

I udtalte tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en podning for at finde ud af, hvilken mikroorganisme (bakterie eller virus), der er årsag til betændelsen.

Hvordan behandles tilstanden?

Øjenbetændelse går i de fleste tilfælde over af sig selv. Når der er pus, er der stor sandsynlighed for, at infektionen skyldes en bakterie, som kan behandles med antibiotiske øjendråber. I nogle tilfælde vælger man også at behandle en virusinfektion med forebyggende antibiotika for at hindre, at der også tilstøder bakteriel infektion.

For at begrænse smittespredningen er det vigtigt med god hygiejne, herunder hyppig håndvask, og man bør ikke dele håndklæde med andre. Eventuelle kontaktlinser tages ud indtil infektionen er behandlet.

Daginstitution

Med den nuværende viden er der ikke grundlag for at anbefale, at børn med let øjenkatar holdes hjemme fra daginstitution for at hindre smitte. Børn bør imidlertid holdes hjemme, når der er kraftig pusdannelse, indtil denne er aftaget. I sådanne tilfælde bør barnet tilses af en læge, som kan rådgive om, hvornår barnet kan starte i daginstitution igen.

Såfremt der er tale om en bakteriel infektion vil behandling med antibiotiske øjendråber føre til bedring efter få timer, hvorefter smittefaren er ovre.

Ved virusinfektion vil barnet kunne smitte indtil symptomerne er forsvundet.

Hvordan er langtidsudsigterne?

Øjeninfektion forårsaget af virus går over af sig selv efter 5-10 dage. Ved bakteriel infektion varer betændelsen ubehandlet fra få dage op til 2 uger, men kan bringes i ro inden for et døgn med antibiotisk behandling (øjendråber). Hvis der ikke indtræder bedring inden for 2-3 dage eller der kommer synspåvirkning, bør egen læge kontaktes.

Øjeninfektion giver som regel ingen senkomplikationer.

Hvordan undgår jeg at få eller forværre øjenbetændelse?

God hygiejne er vigtig. Smittede bør vaske hænder hyppigt og bør ikke dele håndklæde med andre, så længe der er pusdannelse.