Rygestop

Vores sygeplejersker udfører rygestopforløb

Alle rygere har således mulighed for et rådgivningsforløb i forbindelse med et rygestop.
Rådgivningsforløbet er individuelt og varierer altså fra ryger til ryger.
Der er mulighed for rådgivning i alle rygestoppets faser; således også en motivationsfremmende samtale.

Beslutningen om rygestop tages af rygeren selv.
Sygeplejersken fungerer som katalysator i en proces, hvor rygeren tilegner sig viden om både konsekvenser ved rygning og handlemuligheder i forbindelse med rygestop.
Rygeren definerer selv sine personlige mål, og sygeplejersken hjælper vedkommende med at nå dem.
Der udleveres diverse informations- og prøvemateriale.

I forbindelse med rådgivningen vil der blive tilbudt en  lungefunktionsundersøgelse.

Vi tilbyder også rådgivning til børn og unge

Der bestilles tid til rygestopsamtale hos sygeplejersken.
varighed af første besøg: 30 min. Efterfølgende besøg: 20 min.

HUSK VENLIGST AT MELDE AFBUD, hvis forløbet evt. ønskes afbrudt.