Receptfornyelse:

Hvis du har en kronisk lidelse eller får du af anden årsag fast medicin, er der forskellige muligheder, for at få fornyet recepter:

  • Ved konsultation: Når du kommer til din årskontrol vil lægen tage stilling til din fortsatte medicinering. Lægen laver en recept, som sendes elektronisk til apoteket via receptserveren. Recepten udstedes, så du har medicin til næste kontrol. Når recepten sendes elektronisk er der mulighed for reiterering – d.v.s. lægen kan på recepten anføre, at medicinen kan hentes flere gange på samme recept. Det kan ikke lade sig gøre ved udstedelse af papirrecept, hvor der kun kan hentes medicin til en enkelt udlevering.
  • Ved elektronisk receptfornyelse via hjemmesiden: Hvis lægen har anført din medicin som “fast medicin” kan du selv forny recepten via e-mail. Det gælder dog ikke morfinpræparater, sovemedicin, beroligende medicin eller migrænemidler.
  • Ved telefonkonsultation: Alle ved, at det er svært at komme igennem på telefonen, så vi foretrækker at medicinen fornyes som ovenfor anført. Har du spørgsmål om, hvor meget medicin du “har stående” på apoteket, kan du spørge på apoteket eller bruge følgende hjemmeside: www.medicin-it.dk, hvor du logger ind med cpr-nummer og nem-id.