Børneundersøgelser hos lægen

Der tilbydes forebyggende børneundersøgelser hos egen læge når barnet er:

 • 5 uger
 • 5 måneder
 • 12 måneder
 • 2 år
 • 3 år
 • 4 år
 • 5 år

Fokuseret samtale om børns trivsel – en samtale hos sygeplejersken

Ved 15 måneders vaccinationen vil sygeplejersken endvidere tilbyde samtale om barnets trivsel med særlig fokus på kost, fysisk aktivitet og sund livsstil.
Der vil blive afsat ekstra tid til dette.

Børne­vaccinations­programmet

Opdateret 11. august 2014

I alle lande anbefaler sundhedsmyndighederne, at børn bliver vaccineret. I det danske vaccinationsprogram vaccineres der mod ti sygdomme. Følger et barn det danske vaccinationsprogram, er barnet godt beskyttet mod at få disse sygdomme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i Danmark bliver vaccineret mod følgende sygdomme:

 • difteri
 • stivkrampe
 • kighoste
 • polio
 • meningitis og strubelågsbetændelse forårsaget af bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib)
 • meningitis og andre alvorlige sygdomme forårsaget afpneumokokbakterien
 • mæslinger
 • fåresyge
 • røde hunde
 • livmoderhalskræft (kun piger).

Herudover anbefales det at kvinder, der ikke har fået MFR-vaccination, vaccineres mod røde hunde (i form af gratis MFR-vaccination).

Vaccinationerne er gratis, og det er frivilligt, om man vil lade sit barn vaccinere. Vaccinationerne gives hos praktiserende læger.

Husk Vaccinationskortet.


ÆNDRINGER I DET DANSKE BØRNEVACCINATIONSPROGRAM I 2014

Fra 6. august 2014 er HPV-vaccinationsprogrammet ændret, således at piger, der får første stik før de fylder 14 år, kun skal have to stik med HPV-vaccine mod tidligere tre: Statens Serum Institut om ændring i HPV-vaccinationsprogrammet

Den 15. januar 2014 kom der en midlertidig ændring i det danske børnevaccinationsprogram, således at der ud over de ti anbefalede sygdomme i DiTeKiPolHibHbv-vaccinen i en periode også vil blive vaccineret mod hepatitis B: Statens Serum Institut om den midlertidige ændring til DiTeKiPolHibHbv-vaccine

Vaccinationerne er gratis, og det er frivilligt at lade sig vaccinere. Vaccination foregår hos praktiserende læger.


TIL FORÆLDRE: PJECE OM BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET OG TILLÆG OM ÆNDRINGER

I pjecen Børnevaccinationsprogrammet i Danmark, 2012 kan du se, hvilke vaccinationer vi anbefaler i hvilke aldre.

Vær opmærksom på 2014-tillægget til pjecen med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet: ændringer i børnevaccinationsprogrammet i Danmark i 2014


LOVE OG REGLER

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. nr 1559 af 12. december 2013

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. nr. 903 af 05.09.2008

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v nr. 9058 af 10.01.2014


OVERVÅGNING AF VACCINATIONSPROGRAMMET

Der er hele tiden overvågning af, om børnevaccinationsprogrammet virker efter hensigten.

Der registreres, hvor mange sygdomstilfælde, der er af de sygdomme, vi vaccinerer imod. Desuden vurderes hvor mange vaccinationer, der gives af lægerne – og endelig registreres antallet og arten af de bivirkninger, der indberettes. Hvis der er behov for det, kan der ske ændringer i programmet.

Det danske vaccinationsprogram er velfungerende, og derfor optræder de sygdomme, børnene beskyttes mod, nu kun ganske sjældent herhjemme. Det giver dog ikke grund til at ophøre med at vaccinere. Udover fortsat risiko for smitte i Danmark er der også risiko for, at danske børn kan smittes og hjem- føre smitte i forbindelse med udlandsrejse.

LINKS

Tema om mæslinger – ssi.dk

Antal tilfælde af mæslinger 1994-2011

Vaccinationsdækning i Danmark

Folder: Beskyt dit barn – husk vaccination, når dit barn er 4 og 5 år

Bekendtgørelse om gratis vaccination for visse smitsomme sygdomme

Vejledning om gratis vaccinationer mod visse smitsomme sygdomme