Moderne lægehus indviet i 2007.

Kort: www.eniro.dk

Lægehuset er i et plan med handicapvenlig adgang.

Aaruplægerne er en lægepraksis med 2 faste læger (Hanne Uggerhøj og Klaus Roslind), 2 sygeplejersker (Anja Ejdrup Ewertsen og Jane Yndgaard)  og 2 social og sundhedsassistenter (Helle Christensen og Helle Havndrup), samt lægestuderende.

Praksis deltager i efteruddannelsen af læger, hvilket vil sige, at vi har læger tilknyttet lægehuset  typisk i 6 til 12 måneder ad gangen.
Enkelte læger vil være tilknyttet praksis over en længere periode, hvis de er i uddannelsesstilling med henblik på at blive praktiserende læge.
Vær opmærksom på at alle vores læger arbejder under supervision af de faste læger.

Som patient er du tilmeldt hele lægepraksis og ikke den enkelte læge. Du kan selvfølgelig altid bestille tid hos den læge du kender bedst, men i akutte tilfælde vil du blive behandlet af den læge , som har hurtigst tid den aktuelle dag.

Patienter med kroniske sygdomme som diabetes, hjertesygdom, forhøjet blodtryk, astma, KOL, kroniske smerter, livstilssygdomme vil opleve, at vi arbejder tværfagligt, hvilket vil betyder at nogle kontroller foregår hos sygeplejersken (kvartal) og andre hos lægen (Årskontrol). Denne teambehandling betyder, at vi udnytter alle kompetencer i vores hus til at sikre den højeste kvalitet i behandlingen af vores patienter.

Svar på prøver:

Som hovedregel skal du selv kontakte os for svar på prøver. Svar gives af lægen i telefontiden mellem 08.00-09.00 eller i forbindelse med næste konsultation.
OBS: Du kan få svar på E-mail, hvis du oplyser din E-mail adresse til sekretæren.

Vi har åben tilgang for nye patienter.

Information om lægeskift:
Hvis du ønsker at skifte læge, bedes du rette henvendelse til
borgerservice i din kommune.